2020-03-28     Anieli, Kasrota, Soni    
Menu: Strona główna -> Szlak papieski

 

"Pilnujcie mi tych szlaków"

                                Jan Paweł II
                                 Nowy Targ 9.06.1979
 

         

 

 

Szlaki Papieskie w Beskidzie Wyspowym i Gorcach zostały otwarte i poświęcone w Rabce-Zdroju, 26 V 2003 r., jako jedne z pierwszych w Polsce. Oznakowanie Szlaków Papieskich było darem dla Jana Pawła II z okazji  25-lecia Pontyfikatu. Inicjatorem był zawiązany w tym celu Społeczny Komitet Organizacyjny (przekształcony wkrótce w Fundację Szlaki Papieskie), złożony z przedstawicieli Krakowa, oraz gmin, powiatów i parafii z Limanowej, Mszany Dolnej, Rabki Zdroju, Nowego Targu, Krościenka n.Dunajcem, Słopnic, Raby Wyżnej, Lubnia, Ochotnicy, Dobrej, Łukowicy, Tymbarku i Kamienicy Gorczańskiej.

 

Oznakowane są błękitnymi tablicami z zaznaczonymi Szlakami Papieskimi, oraz malowanymi na drzewach znakami: na niebieskim tle żółty krzyż wsparty na trójkącie symbolizującym świętą górę (Mons Sanctorum) .  Prowadzą trasami, które są związane z udokumentowanymi wędrówkami, bądź posługą duszpasterską kard.Karola Wojtyły,  a także pielgrzymkami bł. Jana Pawła II do Ojczyzny.

W Beskidzie Wyspowym obejmują dwie rozległe górskie kotliny, połączone przełęczami Gruszowiec i Przysłop, których centrum stanowią miasta Mszana Dolna i Limanowa, leżące na terenie diecezji  tarnowskiej i archidiecezji krakowskiej. Ukształtowanie terenu spowodowało  podział Szlaków Papieskich w Beskidzie Wyspowym na "Zagórzański" (rabczańsko-mszański) i "Limanowski".

 

Trasa Szlaku Papieskiego "Zagórzańskiego" 

Rabka Zdrój - Zaryte - Luboń Wielki - Przełęcz Glisne - Szczebel (w tym miejscu łączy się ze Szlakiem Papieskim z Lubnia przez Czechówkę) - Kasinka Mała - Lubogoszcz - Kasina Wielka - Ośrodek Rekreacyjno-Rekolekcyjny na Śnieżnicy - Przełęcz Gruszowiec - Ćwilin - Jurków - Przełęcz Marszałka Polski Edwarda Rydza-Śmigłego (w tym miejscu łączy się ze Szlakiem Papieskim z Tymbarku przez Łopień) - Mogielica - Jasień - Kobylica - Ostra - Mszana Dolna. Potoczna nazwa szlaku pochodzi od grupy etnicznej górali Zagórzan, zamieszkujących ten rejon.

 

Szlakami Papieskimi w Gorcach 

Nazywamy tradycyjne szlaki  turystyczne, które pokrywają się z trasami wędrówek  kard. Karola Wojtyły. Miejscem najważniejszym, zwornikiem istniejących tutaj Szlaków Papieskich, jest  Szałasowy Ołtarz na Hali Turbacz. Dojście z Limanowej na Turbacz przez Mogielicę - Rzeki - Przełęcz Przysłop - dolinę rzeki Kamienicy (warto odwiedzić tzw. "Papieżówkę"). Zgodnie z wolą Dyrekcji Gorczańskiego Parku Narodowego, Szlaki Papieskie nie są oznakowane w terenie na jego obszarze.

 

Trasa Szlaku Papieskiego "Limanowskiego"

Jurków - Mogielica, lub Jurków - Przełęcz Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego - Mogielica - Przełęcz Słopnicka - Cichoń - Przełęcz między Cichoniem i Ostrą - Ostra - Jeżowa Woda - Skiełek - Łukowica - Jabłoniec - Limanowa. Szlakiem Papieskim jest również podejście na Miejską Górę w Limanowej do Krzyża Jubileuszowego, pobłogosławionego przez Ojca Świętego.

 

Obecnie Szlaki Papieskie w Beskidzie Wyspowym i Gorcach są częścią rozległej siatki Szlaków Papieskich w Polsce, które obejmującej szczególnie wszystkie polskie góry i północną część kraju - jeziora.

 

Patronem Honorowym Fundacji Szlaki Papieskie jest Metropolita Krakowski kard. Stanisław Dziwisz.

Więcej na : http://www.szlakipapieskie.pl

 

Odwiedzin :
Polityka prywatności   Copyright © 2013 GOK w Łukowicy  tel: 18 333-50-43  e-mail: gok_lukowica@op.pl